Privacy Policy

JR-Klusgroep verplicht zich met deze Privacy Policy de privacy van alle bezoekers van de website www.JR-Klusgroep.nl te beschermen.

Gebruik van uw gegevens
Door de informatie die u geeft, kunnen wij u toegang bieden tot alle onderdelen van onze website en diensten leveren waar u om hebt gevraagd. Ook kunnen wij u dankzij deze informatie een rekening sturen. Ook gebruiken en analyseren we de informatie die we verzamelen om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen.

Daarnaast gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen om uw zienswijze over onze diensten te horen en soms om u te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website of betreffende onze dienstverlening. Voorts, voor zo ver u daarin hebt toegestemd, gebruiken we uw gegevens mogelijk ook om u per e-mail te informeren over andere diensten die wij aanbieden, die mogelijk interessant voor u zijn. Als u liever niet hebt dat wij in de toekomst contact met u opnemen, kunt u dit aan ons laten weten.

Openbaar maken van uw gegevens
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, indien ons bedrijf een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan, of fuseert met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekend bij onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren.

Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd goede wetgeving met betrekking tot databescherming. Wij nemen echter altijd stappen om ervoor te zorgen dat derden uw gegevens gebruiken in overeenstemming met dit beleid. Tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht, zullen wij niets van de informatie die u ons verschaft, delen, verkopen of verspreiden zonder uw toestemming.

Beveiliging en bewaren van gegevens
Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. We slaan uw gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

Toegang en updaten
U hebt het recht de informatie die wij over u hebben opgeslagen, in te zien en u kunt ons vragen noodzakelijke wijzigingen aan te brengen zodat de informatie nauwkeurig en actueel is. Indien u wilt dat wij iets in uw gegevens wijzigen, neem dan contact met ons op via Info@JR-Klusgroep.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid
Alle toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid worden bekend gemaakt via onze website en waar noodzakelijk, verzonden via een e-mailbericht.

Contact
Alle opmerkingen, vragen en verzoeken betreffende ons gebruik van uw gegevens kunt u sturen naar Info@JR-Klusgroep.nl.
Dit privacyreglement is onderdeel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van www.JR-Klusgroep.nl.

COPYRIGHT
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van JR Klusgroep is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van JR Klusgroep, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van JR Klusgroep is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.

Voor meer informatie kunt u contact leggen met ons.

JR Klusgroep

Postadres:
Baanbergenweg 11
1271 WN Huizen
NHN, Nederland

Mobiel J: +31 (0)6 – 224 832 52
Mobiel R: +31 (0)6 – 316 409 11
E-mail: Info@JR-Klusgroep.nl

KvK-Nr.: 60817070
BTW-Nr.: NL212499270B01